JAKOŚĆ ENERGII


Energia elektryczna jak każdy towar dostępny na rynku za który płacimy posiada swoje parametry jakościowe. Ich prawidłowy poziom zapewnia bezawaryjną pracę urządzeń, gwarantowany bezprzerwowy przebieg procesów produkcyjnych. Istnieją parametry , które niekorzystnie wpływają na pracę urządzeń podnosząc koszty utrzymania zakładów oraz generują wysokie rachunki za energię elektryczną.

OSOBY DO KONTAKTU:


Andrzej: tel. 887 791 821

Biuro: tel. 517 762 396


Nazewnictwo oraz parametry zjawisk określających jakość energii elektrycznej definiuje Polska Norma PN-EN 50160:2010 „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych” stanowiąca implementację Normy Europejskiej EN 50160:1994 [4].

FILTR HARMONICZNYCH


Do takich parametrów zaliczamy między innymi wyższe harmoniczne, które mogą być przyczyną:

  • przegrzewania się przewodów czy też szyn neutralnych;
  • strat, a nawet uszkodzeń transformatorów;
  • uszkodzeń kondensatorów w układach kompensacji mocy;
  • strat w silnikach związanych zarówno ze stratami energii, jak i stratami mechanicznymi czyli szybszym zużyciem silników;
  • nieprawidłowego działania urządzeń elektronicznych, a w szczególnych przypadkach nawet ich uszkodzenia;
  • problemów w przesyłaniu i przetwarzaniu danych;
  • problemów łączeniowych w szczególności dla wyłączników różnicowoprądowych

Można uniknąć powyższych sytuacji stosując odpowiednie filtry. Dobierane są one indywidualnie w oparciu o długookresowe pomiary tego parametru analizatorem parametrów sieci.

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ


Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych, zatem usunięcie z sieci mocy biernej powoduje zmniejszenie współczynnika mocy, jak również spadek składowej prądu i wydłużenie żywotności kabli, transformatorów oraz innych elementów sieci zasilające.

Jeżeli na rachunku za energię mamy zużycie Energii biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej zalecamy wykonanie stosownych pomiarów i montaż układu kompensacji mocy biernej. Znacznie poprawimy parametry sieci, a co najważniejsze nie będziemy ponosić kosztów opłat za tą energię. Realny termin zwrotu inwestycji to czas od 7 do 12 miesięcy.

Aby móc określić, jaką moc powinien mieć układ do kompensacji mocy biernej, należy wykonać pomiary analizatorem sieci. Koszt przyjazdu naszego wykwalifikowanego pomiarowca i dokonanie pomiaru przedstawia się następująco:

1. w przypadku mocy biernej indukcyjnej (pobranej) – 700 zł netto za każdy punkt pomiarowy,

2. w przypadku mocy biernej pojemnościowej (oddanej) – 1500 zł netto za każdy punkt pomiarowy.

*podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanową oferty handlowej w świetle prawa.

Na podstawie wykonanego pomiaru dokonujemy analizy i optymalnie dobieramy urządzenie o odpowiedniej mocy.

Jeżeli zdecydują się Państwo na realizację zlecenia, koszt wykonania usługi zostanie pomniejszony o cenę wykonania pomiarów.


Firma FHU APIS w zakresie poprawy jakości elektrycznej stosuje produkty firmy EPQ

INFORMACJA TECHNICZNA


SAFI – KARTA KATALOGOWA


JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ


PRPJEE


CTM REKOMENDACJA


.