BADANIA I PRZEGLĄDY


  • stacje transformatorowe wnętrzowe i napowietrzne
  • rozdzielnie elektroenergetyczne
  • przekładniki prądowe, napięciowe
  • transformatory potrzeb własnych
  • układy pomiarowe energii elektrycznej
  • łączniki (odłączniki, rozłączniki, wyłączniki)

Pracujemy na certyfikowanych urządzeniach firmy Sonel PQM701Z, MIC5010, MMR-620

OSOBY DO KONTAKTU:


Andrzej: tel. 887 791 821

Biuro: tel. 517 762 396